Aktuellt

Öppningen av Fredens Hus närmar sig med stormsteg. Inför kulturnatten arbetar vi med att färdigställa fotografiprojektet Heteronorm & Etno-norm i samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin. Vernissage för utställningen bli i Fredsmuseums nya lokaler på borggården 18.00.

Framväxt av ny utställning och anpassade lokaler
Projektering pågår sedan ett par veckor tillbaka tillsammans med fastighetsverket. Målsättningen är att funktionella och stilistiskt tilltalande lokaler skall kunna disponeras från och med invigning den 24 oktober 2011. Smygpremiär av valda delar kommer dock hållas på kulturnatten 10 september 2011.

Fredsmuseum planerar nu för flytten till nya lokaler. Hösten 2011 ska den nya utställningen vara klar. De lokaler som flytten går till är på borggården. Skissen visar existerande planlösning för de nya lokalerna.

Skiss över nya Fredsmuseums nya lokaler

Ny utställning i två delar.

Svenska insatser för fred – Svenska fredsprofiler
Fred 1: Dag Hammarskjöld
Fred 2: Alva Myrdal
Fred 3: Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg
Fred 4: Nathan Söderblom
Fred 5: Internationella fredspris

Fred/Konflikter och konfliktlösningar – interaktiv utställningsdel
– Mediernas roll i konflikter
– Försvar: Krigsmakt eller fredsmakt
– Mänskliga rättigheter
– Röda korset (internationella röda korset)
– Barnens situation i konflikter och barnkonventionen
– Tolerans och intolerans
– Begreppsrum
– Orsaker till konflikter. Fred på lokal nivå. Kongo.

2 Kommentarer

 1. Muséets styrelse och personal skall verkligen gratuleras till de nya lokalerna.

  Det framlagda förslaget till två delar är också ett försök till förnyelse, särskilt den interaktiva utställningsdelen, som bör få tillgång till modern IT och innovativ personal.

  Den stora betoningen på svenska fredsprofiler bör inte bredas ut på stora väggytor. I stället bör besökare erbjudas ett stort utbud av videopresentationer och flera personer tas med. Saknar Inga Thorson och hennes arbete med “Conversion” av krigsindustrin.
  En hemsida med länkar till materialet bör skapas liknande Nobelstiftelsens och -muséet i Stockholm.

  De stora fredstänkarnas historia och världsreligionernas roll bör belysas
  (jfr Kofi Annans tal i Oslo om etikens gyllene regel) och
  framförallt framväxten av de folkliga fredsrörelserna från Berta von Suttners bok.
  Fredskongresserna i Haag fram till den aktuella problematiken med I C C och USA utanför.
  Hague-appeal 1999.
  Vägar till FN:s demokratisering och stärkande – regionala organisationer enl Kap VIII
  OSSE och Paris-chartern för ett nytt Europa.

  Beskrivningar av strukturer och syfte hos WEF(Davos) – Global Compact – World Social Forums, m fl.

  En översikt över den mångfald av fredsorganisationer och nätverk som finns (CSO).
  Information om deras ideologiska hemvist är ofta önskvärd – om den finns tillgänglig.

  Slutligen om lokalernas belägenhet. Det är prestigefyllt hålla till i slottet men svårt att nå.
  Stans fredsorganisationer vill helst mötas nere i stan.

  Föreläsningar och offentlig mötesverksamhet om världspolitikens alla frågor utannonseras i Uppsala av ett stort antal arrangörer. Museiföreningens medlemmar och stödjande organisationer bör särskilt lockas med proaktiva freds-initiativ.

  Slutligen önskar jag att museet har ett bibliotek och arkiv för fredslitteratur. Jag kan själv bidra med några signerade klassiker som jag vore glad veta finns bevarade efter mig.

  Med engagerad hälsning
  Lars-Gunnar Ekegärd Tel 018-71 32 85

  Kommentar by Lars-Gunnar Ekegärd — 09/03/2011 @ 16:04

 2. Till invigningen sänder jag ett mail med flygblad i PowerPoint om hemsidan
  http://www.FREDSkontakt-Uppsala.net. Det kan också visas på en TV-skärm-

  Vänligen
  Lars-Gunnar

  Kommentar by Lars-Gunnar Ekegärd — 23/10/2011 @ 15:34

Skriv en kommentar