Vad är Projekt 2011

Fredsmuseum blir Fredens Hus på Uppsala slott

Fredens hus på Uppsala slott är unikt. Fredsmuseer finns i många länder men de utgår från ett krig eller ett slag. Fredens Hus har freden och arbetet för att lösa konflikter och främja fredsinsatser som utgångspunkt. Fredens Hus drivs av den ideella och obundna Föreningen Fredsmuseum på Uppsala Slott. Verksamheten finansieras helt av medlemsavgifter och bidrag. Basen är en ideell samhällsinsats som förutsätter ekonomiskt stöd för sin överlevnad.

Fredsmuseum invigdes i december 2005 av Marlene Hagström, Dag Hammarskjölds brorsdotter och Hans Corell, biträdande generalsekreterare och rättschef i FN. Museet består av en permanent utställning – där Dag Hammarskjölds liv och gärning står i centrum – kompletterad med tidsbegränsade utställningar kring aktuella frågor. 2011 byter vi namn till Fredens hus.

Museet är basen för dels en upplysande och opinionsbildande verksamhet i form av föredrag för allmänheten, dels en pedagogisk verksamhet riktad till ungdomar i frågor om fred och krig, konflikter, hat, hot och heder, rasism och våld. Styrelsen kunde inte förutspå den omfattning ungdomsverksamheten skulle få. Vi kan tyvärr inte tillgodose efterfrågan. Bland föredragshållarna kan nämnas Hans Blix och Augustprisvinnaren Steve Sem-Sandberg.

Styrelsen för Fredens Hus har för den kommande treårsperioden en offensiv strategi för att erövra en plats på den nationella museiarenan och bli Sveriges Fredsmuseum.

Vi söker därför ekonomiskt stöd för att kunna:

  • lämna lokalerna i slottets källarvåning för mer ändamålsenliga och större lokaler i slottets huvuddel med ingång från borggården.
  • utarbeta en ny basutställning, som kan intressera och engagera både en bred allmänhet och ungdomar.
  • utöka den pedagogiska verksamheten bland ungdomar.